< p>

Uitbesteden IT maakt organisaties flexibeler

18-12-2018

IT-afdelingen moeten zorgen dat alle systemen blijven draaien. Aan de andere kant wordt van ze verwacht dat ze innoveren om de bedrijfsvoering efficiënter te maken. Meer dan 2/3 van de IT-professionals geeft aan dat dit lastig is, vooral vanwege geldgebrek. Het uitbesteden van IT is in dat geval een interessante optie.

Clouddiensten blijven populair 

Uit het onderzoek blijkt dat de cloud organisaties helpt hun processen efficiënter in te richten. Bijna alle bedrijven die clouddiensten hebben ingevoerd, zijn daar zeer positief over. 55% zegt zelfs dat de implementatie zeer gunstig uitpakt voor de organisatie.

De cloud stelt organisaties bijvoorbeeld in staat productiever te werken en werkzaamheden flexibeler in te richten. Maar liefst 89% van de ondervraagde IT-afdelingen investeerde in 2017 in clouddiensten. Software-as-a-Service (SaaS) werd door 66% genoemd, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) door 52%.

Het enthousiasme rondom de cloud blijft overigens onverminderd groot. Zo blijkt dat 58% van de IT-professionals de komende 2 jaar van plan is te investeren in managed services, waar de cloud een belangrijk onderdeel van is. 

Naleving AVG blijft punt van aandacht 

50% van de organisaties investeerde in 2017 in securitytoepassingen. Daardoor denkt inmiddels 74% van de organisaties dat hun databeveiliging aansluit bij de richtlijnen van de AVG. Toch is dat niet altijd terecht, aldus de onderzoekers. Vaak is het enthousiasme gebaseerd op kortetermijninvesteringen die beperkt effect hebben op de dataveiligheid. In plaats daarvan zou de focus moeten liggen op oplossingen voor de lange termijn.

Door gebruik te maken van Security-as-a-Service weten organisaties zeker dat hun beveiliging toekomstbestendig is en al voor een groot deel aansluit bij de AVG. 

Managed services bieden ruimte voor innovatie

Door managed services en clouddiensten te implementeren in de bedrijfsvoering kunnen organisaties volledig worden ontzorgd. Daardoor krijgen ze meer ruimte om zich op andere zaken te richten, bijvoorbeeld innovatie.

De cloud biedt verder het grote voordeel dat organisaties kunnen op- of afschalen op het moment dat het nodig is. Een flexibelere IT-omgeving is volgens 65% van de deelnemers aan het onderzoek het belangrijkste voordeel van clouddiensten. De efficiëntie die hierdoor ontstaat is een belangrijke voorwaarde om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Heb je een vraag voor ons?

Neem direct contact op met één van onze specialisten

Voordelen HostedXL ICT

  • Altijd en overal beschikbaar
  • Incusief beheer, onderhoud en support
  • Vaste maandelijkse kosten, geen onverwachte investeringen
  • Veilig opgeslagen in Nederlandse datacenters