< p>

Training medewerkers beste wapen tegen cyberaanvallen

13-12-2017

Bedrijven die hun medewerkers trainen, die een goed bedrijfsimago hebben en klantgericht zijn, lopen minder risico op cyberaanvallen zoals datalekken.

Bedrijven die hun medewerkers trainen, die een goed bedrijfsimago hebben en klantgericht zijn, lopen minder risico op cyberaanvallen zoals datalekken.

Adviesbureau Willis Towers Watson voerde een grootschalig onderzoek uit onder 450.000 medewerkers van bedrijven die met ernstige cyberrisico´s te maken hadden gehad. Hieruit kwam naar voren dat deze bedrijven laag scoren op de gebieden training, bedrijfsimago en klantgerichtheid.

 

Training is belangrijkste verdediging

Een goede training in processen en procedures rond cyberrisico´s vormt de eerste verdedigingslinie tegen cyberaanvallen. Nieuwe medewerkers vormen daarbij een extra risico omdat zij nog niet zijn getraind. Daarnaast blijkt dat IT-medewerkers vaak ervaren dat hun inspanningen om cyberrisico´s op te sporen en te voorkomen niet voldoende worden erkend en beloond.

 

Klantgerichte organisaties minder gevoelig

Ook de klantgerichtheid van bedrijven speelt een rol bij het voorkomen van aanvallen. Daarbij hoort onder meer dat een bedrijf zorgvuldig met de klantgegevens omgaat. Deze zijn immers vaak het doelwit van cyberaanvallen. Servicegerichte bedrijven hebben vaak ook de bescherming van hun gegevens hoog in het vaandel staan. Wanneer medewerkers niet weten welke schade kan worden aangericht door bijvoorbeeld een datalek, kan de besluitvorming en de oplettendheid in gevaar komen met alle risico´s van dien.

 

Hele organisatie bewust maken

De adviseurs hebben 4 prioriteiten voor bedrijven opgesteld waarmee zij cyberaanvallen kunnen voorkomen:

  • Zorg dat de strategie in de hele organisatie wordt doorgevoerd. Verschillende afdelingen zoals IT, HR, Legal, Operations en Finance moeten hierbij samenwerken.
  • Train de medewerkers in beveiliging van data. Beloon goed gedrag en ontmoedig risicovol gedrag.
  • Zie technologie niet als de enige verdedigingslinie. De mens is vaak de zwakste schakel.
  • Verzeker je tegen cyberrisico´s die je als organisatie niet kunt voorkomen.

 

Meer weten over Awareness Training?

De helft van alle security-incidenten en datalekken binnen bedrijven en organisaties wordt door de eigen medewerkers veroorzaakt. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Vaak doen zij dit niet bewust, maar uit onwetendheid of slordigheid. Het levert onnodig veel risico’s op, terwijl de gevolgen groot kunnen zijn. Het bewust maken en trainen van medewerkers kan veel problemen voorkomen!

HostedXL kan hierbij helpen met een eenvoudige en effectieve trainingsmethode. Neem contact op voor meer informatie!

Heb je een vraag voor ons?

Neem direct contact op met één van onze specialisten